Thank you to the 2022 Reviewers of Soldering & Surface Mount Technology

Soldering & Surface Mount Technology

The publishing and editorial teams would like to thank the following, for their invaluable service as 2022 reviewers for this journal. We are very grateful for the contributions made. With their help, the journal has been able to publish such high-impact articles:
 

Aamir, Dr Muhammad
Abas, Mohamad Aizat
Abdul Aziz, M.S.
Abu Bakar, Maria
Al-ma'aiteh, Tareq
Alaazim, Mohammed
Ali Mokhtar, Mohd Najib
Aljarbani, ِAhmed
Amares, Amares
Bušek, David
Chang, Jun
Chaudhari, Rajesh
Chen, Jieshi
Chen, Jigang
Cheung, Noé
Dalouji, Vali
Deshpande, Madhuri
Drápala, Jaromir
Drápala, Jaromír
Ebrahimian, Ali
Ekpu, Mathias
Erer, Ahmet Mustafa
Ezzi, Muna
Fang, Kun
Felba, Jan 
Fima, Przemyslaw
Fodor, Alexandra
Fornaro, Osvaldo
Gan, Guisheng
Hasnine, Md
Hodulova, Erika
Hosseinzaei, Behnam
Illes, Balazs
Ishak, Mohamad Hafifi Hafiz
Ismail, Adlil
Ismail, Norliza
Jalar, Azman 
Kakitani, Rafael
Li, Wangyun
Li, Yuxuan
Liang, Chaoping
Liu, Yang
Liu, Yongchang
Mahmud, Shahrom
Mayappan, Ramani
Mei, Yunhui
Naffakh-Moosavy, Homam
Nobari, Amir
Öztürk, Esra
Pinto da Silva, Cassio Augusto
Putaala, Jussi
S. Gumaan, Mohammed
Saad, Abdullah Aziz
Sabet, Hamed
Shalaby, Rizk
Siswanto, Waluyo Adi
Sitek, Janusz
Soares, Delfim
Steiner, Frantisek
Sypien, Anna
Tan, Yansong
Tian, Yanhong
Tung, Lun Hao
Wan Yusoff, Wan 
wang, fengjiang
Wang, Hu
Wang, Jianing
Wang, Jun
Won, Daehan
Xue, Songbai
Yeoh, Keat Hoe
Yi, Sung
yin, zuozhu
Zhang, Hao
zhang, liang
Zhang, Yan
Zhou, Jiacheng
Zhou, longzao