Thank you to our 2021 Reviewers

IIM Ranchi Journal of Management Studies

The publishing and editorial teams would like to thank the following for their invaluable service as 2021 reviewers for IIM Ranchi Journal of Management Studies. We are very grateful for all the contributions made. It is with their help that the journal has been able to publish such high-quality articles.

 • Aggarwal, Divya
 • Bamel, Umesh
 • Banerjee, Aditya
 • Bansal, Manish
 • Batra, Safal
 • bhattacharyya, Samadrita
 • Bishwas, Sumant
 • Chauhan, Ragini
 • Chopdar, Prasanta
 • Dey, Dipanjan
 • Dhir, Swati
 • Dutta, Swarup Kumar
 • Dutta, Vartika
 • Elembilassery, Varun
 • Ganesh, M.P.
 • Joseph, Rogers P
 • Kesharwani, Ankit
 • Kumar, Rahul
 • Kumar, Sushant
 • Kundu, Sayantan
 • M, Chandrashekar
 • Mahalakshmi, S
 • Majumdar, Adrija
 • Maram, Srikanth
 • Murthy, Venkatesha
 • Narayanasamy, Sivasankaran
 • Panda, Dr. Punyashree
 • Panda, Hrushikesh
 • Pandey, Piyush
 • Panigrahi, Prabin
 • Pranjal, Piyush
 • Prasad, Chandan
 • Quddus, Kamran
 • R, Ganesh
 • Rajeev, Priya
 • Rangnekar, Santosh
 • Saha, Kaustav
 • Sankaran, Raja
 • Sarkar, Abhigyan
 • Sarkar, Juhi Gehlot
 • Sarkar, Soumya
 • Sarkar, Subhro
 • Sengupta, Anirban
 • Sengupta, Atri
 • Singh, Pankaj
 • Singh, Prakash
 • Sur, Abhisek
 • Vashisht, Devika
 • Vijay, Tata Sai
 • Yadav, Rambalak